ԼՄԳ-ի աշխատակիցների այցը Ստեփանավան

ԼՄԳ մի խումբ աշխատակիցներ տնօրեն Կ. Հակոբյանի նախաձեռնությամբ այցելեցին Ստեփանավանի Կենտրոնական գրադարան և Ստեփան Շահումյանի տուն- թանգարան: