Կարինե Հակոբյան

(տնօրեն)

Տաթևիկ Պողոսյան

(խորհրդական) 

 

 Էմմա Գալստյան

(գլխավոր հաշվապահ) 

 

 Կարինե Սերոբյան
(սպասարկման բաժնի վարիչ)

 

Ռուբինա Մխիթարյան
(ընթերցասրահի ենթաբաժնի վարիչ)

Տաթեւիկ Սարդարյան

(մամուլի ենթաբաժնի վարիչ)

Աննա Առաքելյան
(գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ մշակման բաժնի վարիչ)

Սուսաննա Տերզիկյան
(մանկական բաժնի վարիչ)

 

Աննա Օհանյան
(արվեստի բաժնի վարիչ)

 Ռուզաննա Խաչատրյան
(գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,
օգտագործման եւ պահպանման բաժնի վարիչ)

 Անահիտ Կոստանդյան
(մատենագիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ)

 Անդրանիկ Հովհաննիսյան
(գրադարանային գործի ավտոմատացման, էլեկտրոնային
սպասարկման եւ տեղեկատվության բաժնի վարիչ)

 Աննա Սարգսյան
(ամերիկյան անկյան կոորդինատոր)

 Նաթելա Ղազարյան
(այլ խմբերի հետ աշխատանքների եւ սպասարկման բաժնի վարիչ)

 

 Գագիկ Ղազարյան
(տնտեսական բաժնի վարիչ)