Հեղինե Հալիվորյան

(տնօրեն)

Տաթևիկ Պողոսյան

(խորհրդական) 

 

 Էմմա Գալստյան

(գլխավոր հաշվապահ) 

 

 Տաթեւիկ Սարդարյան
(սպասարկման բաժնի վարիչ)

Ռուբինա Մխիթարյան
(ընթերցասրահի ենթաբաժնի վարիչ)

Շուշանիկ Գալուստովա

(մամուլի ենթաբաժնի վարիչ)

Աննա Առաքելյան
(գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ մշակման բաժնի վարիչ)

Աննա Անտոնյան
(մանկական բաժնի վարիչ)

 

Աննա Օհանյան
(արվեստի բաժնի վարիչ)

 Ռաֆ Բարաթյան
(գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,
օգտագործման եւ պահպանման բաժնի վարիչ)

 Անահիտ Կոստանդյան
(մատենագիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ)

 Անդրանիկ Հովհաննիսյան
(գրադարանային գործի ավտոմատացման, էլեկտրոնային
սպասարկման եւ տեղեկատվության բաժնի վարիչ)

 Աննա Սարգսյան
(ամերիկյան անկյան համակարգող)

 Նաթելա Ղազարյան
(այլ խմբերի հետ աշխատանքների եւ սպասարկման բաժնի վարիչ)

 

Հրաչյա Հարությունյան
(տնտեսական բաժնի վարիչ)