ՆՎԵՐ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ

Կալիֆոռնիայի Հայ Գրողների Միության (ԿՀԳՄ) կողմից Լոռու մարզային գրադարանին 12 միավոր գրականություն նվիրեց ԿՀԳՄ անդամ, բանաստեղծուհի Իրինա Արամյան-Մկրտչյանը։