Հովհաննես Թումանյան-150: Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում տպագրվել է Լոռու մարզային գրադարանի աշխատակից, Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հայ հին եւ միջնադարյան գրականության եւ նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ Կարեն Մանուչարյանի «Հակադրության եւ համարժեքության դերը Հովհաննես Թումանյանի «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթի կառուցվածքում» հոդվածը: