I. Գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ մշակման բաժին

II. Սպասարկման բաժին

2.1. Ընթերցասրահ

2.2. Մամուլի ենթաբաժին

III. Մանկական բաժին

IV. Արվեստի բաժին

V. Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման բաժին

VI. Մատենագիտական տեղեկատվության բաժին

VII. Գրադարանային գործի ավտոմատացման, էլեկտրոնային սպասարկման եւ տեղեկատվության բաժին

VIII. Այլ խմբերի հետ աշխատանքների եւ սպասարկման բաժին

IX. Ամերիկյան անկյուն

X. Տնտեսական բաժին

XI. Անհաղթ Աքլոր մանկական մշակութային կենտրոն

 

 

 I. Գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ մշակման բաժին

Ընթերցողների սպասարկումը ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպելու համար մեծ է մշակման և համալրման բաժնի դերը: Համալրման և մշակման բաժինը պլանավորում է հետևյալ աշխատանքները.
1.  Ստուգման, հաշվառման, գրանցման, դասակարգման ենթարկել բոլոր աղբյուրներից ստացված գրականությունը
2.  Գրադարանը համալրելու համար շատ կարևոր է ուսումնասիրել մերժված գրքերի ցանկը և դրանից ելնելով աշխատել ճիշտ համալրել գրքային ֆոնդը:

3.  Կատարել նոր ստացվող գրականության քարտային նկարագրություն: 
4.  Ստացվող յուրաքանչյուր խումբ գրականությունը համեմատել հաշվառման գրացուցակի հետ, կրկնօրինակների նոր գրանցումից խուսափելու համար:

5.  Յուրաքանչյուր անուն գրքի համար լրացնել հաշվառման քարտեր,գրել քարտեր այբբենական համահավաք,կարգային և վերնագրային գրացուցակների համար:
6.  Հետևել գրադարանի ստորաբաժանումներում եղած քարտերի տեղադրմանն ու լրացմանը:
7.  Նոր գրականությունը բաշխել բաժիններին գրացուցակի քարտերի հետ միասին՝ լրացնելով համապատասխան ուղեգրերը:
8.  Բաժանված գրականությունը գրանցել գրադարանային ֆոնդի հաշվառման մատյանում և հաշվառման տեղեկագրերում, լրացնել էլեկտրոնային մատյանները:
9.  Հետևել տարբեր պատճառներով հանվող գրականության ժամանակին ակտավորմանը և հաշվառմանը:
10.Հետևել օտար լեզվով ստացված գրականության գրացուցակների կազմակերպման աշխատանքներին:
11.Ճիշտ բաշխել մարզի գյուղական և համայնքային գրադարաններին բաժանելու համար ստացված գրականությունը:
12.Աշխատել բոլոր բաժինների հետ զուգահեռ քարտերի և գրքերի հետ կապված անճշտությունները շտկելու համար: II. Սպասարկման բաժին

Սպասարկման բաժինը բաղկացած է բաժնույթից, ընթերցասրահից եւ մամուլի ենթաբաժիններից

Բաժնույթը իրականացնում է ընթերցողների գրանցումը եւ հաշվառումը: Ամեն տարի, հունվարի 1-ից կատարվում է ընթերցողների վերահաշվառում, որի ժամանակ լրացումներ են արվում անհատական աբոնենտի գրանցման քարտում, ընթերցողի ֆորմուլյարի վրա նշվում է նոր համարը եւ վերահաշվառման ամսաթիվը: Բաժնույթի ենթաբաժինը իրականացնում է հրատարակությունների հանձնումը ընթերցողներին՝ որոշակի ժամկետով տուն տանելու համար:
Սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձեւով, ըստ խմբերի
I - ուսանողներ
II - ծառայողներ
III - թոշակառուներ, բանվորներ, տնային տնտեսուհիներ
IV - դպրոցի բարձր դասարանցիներ

Բաժնույթի ենթաբաժնում գործում է բաց դարակային համակարգ, որը թույլ է տալիս ընթերցողներին ինքնուրույն ընտրել գրականությունը: Բաց դարակների գրականությունը պարբերաբար թարմացվում է:
Բաժնում գործում են ընթերցողական այբբենական գրացուցակ, կարգային գրացուցակ, գեղարվեստական գրականության ստեղծագործությունների վերնագրային քարտարան ԼՄԳ-ի ամբողջ (ռուսատառ, հայատառ) ֆոնդի համար, որոնք թույլ են տալիս փնտրումներ կատարել ըստ հեղինակների, գիտության տարբեր բնագավառների, ստեղծագործությունների վերնագրերի: Աշխատակիցները կատարում են խորհրդատվական աշխատանք գրացուցակներից օգտվելու վերաբերյալ:
Սիստեմատիկաբար կազմակերպվում են նոր ստացված գրքերի, թեմատիկ եւ հոբելյանական տարեթվերին նվիրված գրքային ցուցահանդեսներ:
Աշխատակիցները պարբերաբար ուսումնասիրում են ենթաբաժնի ֆոնդը , հայտնաբերելով ոչ պրոֆիլային, արդիականությունը կորցրած, բազմօրինակ գրականությունը եւ ակտավորում այն: Մաշված գրքերը տրվում են վերանորոգման:
 
Հետ

 2.1. Ընթերցասրահ

Ընթերցասրահի աշխատանքի հիմքում ընկած են ընթերցողների լիարժեք սպասարկումը եւ ընթերցանության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը:
Ընթերցասրահի գրքային ֆոնդում ներգրավված է գիտության տարբեր բնագավառների վերաբերյալ գրականություն, այդ թվում արժեքավոր հրատարակություններ, հանրագիտարաններ, բառարաններ եւ տեղեկատուներ: Գրքային ֆոնդն արտացոլված է կարգային գրացուցակում, որտեղ քարտերի դասավորումը կատարվում է ըստ գիտության բնագավառների, համաձայն գրադարանային մատենագիտական դասակարգման աղյուսակի: Գոյություն ունի նաեւ այբբենական-առարկայական ուղեցույց, որն օգնում է ընթերցողին անհրաժեշտ գրականության ընտրության հարցում:
Ընթերցասրահում պարբերաբար կազմակերպվում են նոր գրականության ցուցահանդեսներ:

Հետ

 2.2. Մամուլի ենթաբաժին

Լոռու մարզային գրադարանի սպասարկման բաժնի մամուլի ենթաբաժինը կարեւոր աշխատանք է կատարում ընթերցողների ներգրավման եւ սպասարկման գործում: Բաժնի հիմնական գործառույթները հետևյալն են՝

-  Կատարել ամսագրերի և թերթերի բաժանորդագրություն
-  Ընթերցողներին ապահովել ամենօրյա թարմ և արագ տեղեկատվաւթյուն
-  Գրանցել և հաշվառել բաժանորդագրված թերթերն ու ամսագրերն
-  Տեղեկատու-մատենագիտական բաժնի հետ համագործակցելով ապահովել ընթերցողների սպասարկումը
-  Տեղեկատվություն տալ տեղեկատու մատենագիտական բաժնին՝ցուցահանդեսներ պատրաստելու համար
-  Համագործակցում ենք ազգային գրադարանի հետ՝ մամուլի արխիվը թվայնացնելու գործընթացում
-  Արխիվում պահված մամուլը սպասարկել,մշակել ու վերանորոգել
-  Վարել պարբերական հրատարակությունների քարտարան
-  Կատարել թերթերի կարում,մշակում և պահպանություն
-  Ընթերցողներին ապահովել է էլեկտրոնային տեղեկատվությամբ,
-  Կատարում ենք եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ
-  Կատարում ենք տարվա ընթացքում պլանավորած միջոցառումներ:

2020 թվականին մամուլի բաժինը բաժանորդագրվել է 15 անուն թերթ և ամսագիր՝

1   Գրական թերթ
2   Ազգ
3   Կրթություն
4   Հայկական ժամանակ
5   Առավոտ
6   Լոռու մարզ
7   168 ժամ
8   Գիտության աշխարհում
9   Իրավունք
10 Հայաստանի Հանրապետություն
11 Ֆուտբոլ Պլյուս
12 Պատմաբանասիրական հանդես
13 Голос Армении
14 Новое время
15 Аргументы и факты


Հետ

 III. Մանկական բաժին

Լոռու մարզային գրադարանի մանակական բաժինը գտնվում է Տիգրան Մեծի թիվ 24 շենքի հյուսիս- արեւելյան մասում:
Բաժինն ունի բավականին ընդարձակ տարածք՝ երկու խոշոր գրապահոց, ընթերցասրահ եւ բաժնույթ (աբոնեմենտ): Աբոնեմենտում գործում է բաց դարակային համակարգ: Մանկական բաժինը իր աշխատանքը կազմակերպում է մարզային գրադարանի բաժինների հետ սերտ համագործակցությամբ, որոնք իրականացնում են համալրում, մշակում եւ գրականության օգտագործում, տեղեկատու-մատենագիտական, ինֆորմացիոն եւ մեթոդական աշխատանք:
Գրադարանում սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձեւով՝ ըստ խմբերի
I - կրտսեր տարիք - նախադպրոցական եւ I դասարան
II - միջին տարիք - V - VI դասարան
III - բարձր տարիք - VII - IX դասարան
IV - ընթերցանությունը ղեկավարող - X դասարան եւ այլ ընթերցողներ
Գրապահոցում ֆոնդը դասավորված է տարիքների համապատասխան: Նույն ձեւով է կազմակերպված նաեւ կարգային գրացուցակը: Բցի այդ բաժինը վառում է ամբողջ ֆոնդն արտացոլող այբբենկան գրացուցակ եւ թեմատիկ քարտարաններ
Մանկական բաժինն ապրում է յուրահատուկ առօրյայով: Կոլեկտիվը բաղկացած է 11 հոգուց: Այստեղ են հաճախում ոչ միայն քաղաքի կենտրոնի դպրոցների սաներն ու ընթերցողները, այլեւ հեռավոր թաղամասերի երեխաները:
Մանկական բաժինը մասսայական միջոցառումների հարուստ ավանդույթներ ունի: Հաճախակի է կազմակերպում գրադարանի ակտիվ եւ շնորհալի ընթերցողների ՙֆորմուլյարի պաշտպանություն՚ միջոցառումը, որը մեծ ոգեւորություն է առաջացնում հատկապես բարձր տարիքի ընթերցողների շրջանում: Գրադարանում բազմիցս կազմակերպվել են հանդիպումներ գրողների, դերասանների եւ քաղաքի նշանավոր գործիչների հետ:

Գրադարանավարների ջանքերով մանկական բաժինը դարձել է մշակութային կենտրոն քաղաքի երեխաների եւ պատանիների համար, որտեղ նրանք ոչ միայն բարձրացնում են գիտելիքների մակարդակը, ձեռք բերում ընթերցանության հմտություն, կատարելագործում ընթերցողական կուլտուրան, այլեւ շփվում են հասակակիցների հետ եւ հետաքրքիր ձեւով անցկացնում ազատ ժամանակը:

Հետ

 IV. Արվեստի բաժին

Արվեստի բաժնի առանձնահատկությունը կայանում է ընթերցողների գեղագիտական դաստիարակությանը նպաստող գրականության պրոպագանդան: Բաժնի աշխատակցի անմիջական աշխատանքային պարտականություններն են՝
1. արվեստի բոլոր բնագավառներին վերաբերող գրադարանային աշխատանքների ղեկավարում (վարիչ)
2. մասսայական միջոցառումների կազմակերպում (վարիչ)
3. բաժնի աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների բաժանում և դրանց կատարման հսկում (վարիչ)
4. պլանների և հաշվետվությունների կազմում (վարիչ)
5. գրացուցակների և քարտարանների համակարգի կազմակերպում և վարում
6. ընթերցողների սպասարկման կազմակերպում
7. արվեստի թեմաներին վերաբերող գրականությանցուցահանդեսների կազմակերպում
8. մասսայական միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին մասնակցություն
 

 V. Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման բաժին

Լոռու մարզային գրադարանի կարեւորագույն բաժիններից մեկն է գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման եւ օգտագործման բաժինը: Բաժնի ֆոնդը կազմում է 123006 կտոր գրականություն: Միասնական ֆոնդից բաժինը տրամադրում է ԼՄԳ-ի ընթերցողներին եւ տարածաշրջանի բնակչությանը գրքերի եւ այլ նյութերի լայն ընտրանի:
Բաժինը մասնակցում է ֆոնդի կոմպլեկտավորմանը եւ ապահովում նրա կազմակերպումն ու պահպանումը: ԼՄԳ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ընթերցողների պահանջները բավարարում է օպերատիվ ձեւով, ներքին գրքափոխանակության միջոցով:
Միջգրադարանային բաժնույթով (աբոնեմենտ) սպասարկվում են քաղաքի ԳԿՀ-ն, դպրոցներն ու գերատեսչական գրադարանները: Միասնական ֆոնդի օգտագործման եւ նրա պրոպագանդման նպատակով տեղեկատու-մատենագիտական բաժնի հետ համատեղ կազմակերպում է գրքային ցուցահանդեսներ: Ուսումնասիրում է միասնական ֆոնդի կազմն ու օգտագործումը՝ հայտնաբերելով հնացած, մաշված, քիչ օգտագործվող գրականությունը եւ կազմում է համապատասխան ակտեր: Ընդհանուր ընթերցասրահի, աբոնեմենտի, արվեստի եւ մանկական բաժնի հետ համատեղ նպաստում է նոր ընթերցողների ներգրավմանը եւ տարածաշրջանի ընթերցողների սպասարկմանը:

Հետ

 VI. Մատենագիտական տեղեկատվության բաժին

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են.
1. Տեղեկատու ապարատի վարում
   - ստացվող մամուլի (թվով 15) քարտագրում
   - քարտարանների հարստացում նոր քարտերի (հայերեն, ռուսերեն լեզուներով) քարտագրումներով
   - ժամանակի պահանջներին առնչվող թեմատիկ ենթաբաժինների ստեղծում
   - Երկրագիտական քարտարանի վարում (համալրում, խմբագրում, արտաքին ձևավորում)
2. Ընթերցողների սպասարկում
   - տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով ուսումնասիրել ընթերցողների պահանջարկը՝ խմբային, անհատական:
   - ընթերցողների հետ կազմակերպել թեմատիկ քննարկում (կազմել գրավոր տեղեկանք)
   - կազմել մատենագիտական ցանկեր, կազմակերպել և անցկացնել մատենագիտական տեսություններ
   - կազմակերպել գրքային ցուցահանդեսներ <Նոր ստացվող> գրքերի և հիշարժան տարեթվերի հետ կապված
   - անցկացնել սեմինարներ գրադարանի աշխատակիցների և մարզի գրադարանի աշխատակիցների համար
   - տեղեկատվություն տրամադրել մարզի տարածքում գործող մարզային և քաղաքային գիտակրթական կառույցներին
   - բանավոր տեղեկանքներ, գրանցում, հաշվառում և դասակարգում
   - հոբելյար գրողների քարտարանների կազմում
   - մեկամսյա, եռամսյակային, տարեկան հաշվետվության կազմում

 

 VII. Գրադարանային գործի ավտոմատացման, էլեկտրոնային սպասարկման եւ տեղեկատվության բաժին

2002թ. Լոռու մարզային գրադարանը (ԼՄԳ) թեւակոխեց զարգացման հերթական փուլ:
ՙԵվրասիա՚ հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ստեղծվեց ինֆորմացիոն-տեղեկատվական կենտրոն, որը դրամաշնորհի ավարտից հետո վերակազմավորվեց ԼՄԳ-ի գրադարանային գործի ավտոմատացման եւ էլեկտրոնային տեղեկատվության բաժնի: Այս բաժնի ստեղծմամբ գրադարանի պատմության նոր էջ բացվեց, ինչը ժամանակի պահանջն ու հրամայականն էր: Ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած բաժինն իրականացնում է հետեւյալ գործառույթները.
- Գրադարանային գործավարություն
- Էլեկտրոնային գրացուցակի ստեղծում ԿՈՀԱ, WINISIS ծրագրերով
- Ազգային գրադարանի թվայնացված թերթերի մշակման աշխատանքների կազմակերպում
- Ինտերնետ կապի սպասարկում
- Աշխատակիցների անձնական տվյալների շտեմարանի ստեղծում
- Գրադարանի աշխատակազմի համակարգչային գիտելիքների ուսուցում
- Համակարգիչների տեխնիկական սպասարկում

Հետ

 VIII. Այլ խմբերի հետ աշխատանքների եւ սպասարկման բաժին

Բաժինը համարվում է ամենակարևոր օղակը ընթերցողների ներգրավման գործում:
Բաժնի ընթերցողները հիմնականում հասարակության այն շերտերն են, ովքեր ամենից շատ են հակված կղզիանալու, բարդույթավորվելու, եւ գրքի հետ շփումը նրանց համար յուրահատուկ ներգործություն կարող է ունենալ: Աշխատանքի առանձնահատկությունն այն է, որ պահանջված գրականությունը տարվում է ընթերցողներին ըստ հասցեի: Այլ խմբերի հետ աշխատանքների և սպասարկման բաժինը կազմակերպում է խոցելի խմբում գտնվող անձանց և տարեցների գրադարանային սպասարկումը: Facebook-յան էջի կամ հեռախոսակապի միջոցով պատվիրված գրականությունը ամենօրյա ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ բաժնի աշխատակիցները ժամանակին հասցնում են ըստ հասցեների: Ամեն տարվա սկզբին բաժինը պայմանագրեր է կնքում մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հետ: 2020 թվականին ունենք ինը կնքված պայմանագրեր: Բաժինն իր գեղեցիկ միջոցառումներով հաճախ է ուրախություն պարգևում իր ընթերցողներին, իսկ համագործակցող հասարակական կազմակերպությունների հետ ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպվում են հետաքրքիր հանդիպումներ:
 

Հետ

 IX. Ամերիկյան անկյուն

Վանաձորի ամերիկյան անկյունը գործում է 2007 թ. սեպտեմբերի 12-ից: Այն փոխհամագործակցության ծրագիր է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի և Լոռու մարզային գրադարանի միջև: Անկյան ծառայություններն անվճար են և այն բաց է հանրության համար: Անկյունը հարուստ է գրքերի, DVD-ների և աուդիոգրքերի մեծ տեսականիով, ինչպես նաև TOEFL և այլ անգլերեն գրքերի հավաքածուներով: Հիմնական ծառայությունների մատուցումից բացի Վանաձորի ամերիկյան անկյունը կազմակերպում է դասախոսություններ, սեմինարներ, ցուցահանդեսներ, TOEFL և MOOC դասընթացներ, խոսակցական ակումբներ,ամերիկյան ֆիլմերի ցուցադրություններ: Ամերիկյան անկյունը համագործակցում է նաև տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ, որի արդյունքում անկյունում գրեթե մշտապես կարող եք հանդիպել լեզվակիր կամավորների, ովքեր վարում են ակումբներ, դասընթացներ և պատասխանում անգլերեն լեզվի և ամերիկյան մշակույթին ու կենսակերպին վերաբերող ցանկացած հարցի:
Անկյունը հագեցած է նորագույն սարքավորումներով և խաղերով, որոնք օգնում են ավելի արդյունավետ կազմակերպել միջոցառումներն ու դասընթացները:

 X. Տնտեսական բաժին

 - համակարգում և ուղղորդում է տնտեսական մասի աշխատանքները, հսկողություն է իրականացնում տնտեսական մասի աշխատողների աշխատանքային կարգապահության     պահպանման նկատմամբ
 - կազմակերպում և ապահովում է գրադարանի շենքերի ու տարածքների լուսավորության, ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ջերմամատակարարման,                   ջեռուցման   և օդափոխության աշխատանքներն ու սպասարկող համակարգերի սարքին լինելը 
 - մասնակցում է տնտեսական ծախսերի նախահաշվարկների կազմման աշխատանքներին
 - կատարում է գրադարանի գույքի առկայության պարբերական զննում և հաշվառում, կազմում է տնտեսական մասի աշխատանքների վերաբերյալ  հաշվետվության
   փաստաթղթերը

 - նյութական պատասխանատվություն է կրում տնտեսական մասի տնօրինության տակ գտնվող նյութական արժեքների համար 

Հետ

 XI. Անհաղթ աքլոր մշակութային կենտրոն

 <<Անհաղթ աքլոր>> զարգացման մշակութային կենտրոնը հիմնադրվել է 2017թ. ամռանը: Գոյության չորս տարիների ընթացքում կենտրոնն իրականացրել է բազմաբնույթ աշխատանք տարբեր տարիքի երեխաների հետ: Անդրադարձել ենք եկեղեցական բոլոր տոներին, սովորեցրել տոնի նշանակությունն ու կարևորությունը մեր կյանքում, և այս ամենն ամփոփվել է եկեղեցու սպասավորների օրհնությամբ:
Կենտրոն կարող են հաճախել 4 տարեկանից բարձր երեխաները: Ծրագրի մեջ ներառվում են հետևյալ աշխատանքները՝
1.Նախապատրաստում ենք դպրոցի,
2.Անդրադառնում ենք բոլոր տոներին
3.Միջոցառումների կազմակերպում հեքիաթների բեմադրությամբ
4, Ապլիկացիաներ
5. Նկարչություն
6. Ավազաթերապիա
7. Ծեփամածիկով աշխատանք
8. Հեքիաթի ընթերցում
9. Զբոսանք
10.Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների բանավոր դասընթացներ:


Հետ

 

 

 

Դեպի վեր