Նորարար գրադարաններ 2021

Հունիսի 16-18-ը Լոռու մարզային գրադարանը մասնակցեց «Նորարար գրադարաններ 2021» հերթական աշխատաժողովին։
Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին գրադարանների հաջողված փորձի օրինակներ, ինչպես նաև եռաչափ տպագրության և մոդելավորման, գրադարաններում ստեղծարար տեխնոլոգիաների օգտագործման, թվայնացման և էլեկտրոնային ընթերցող սարքերի, գրադարաններում հեղինակային իրավունքի պահպանման և բազմաթիվ այլ կարևոր թեմաներ:
Աշխատաժողովի ավարտին գրադարանավարները ստացան նորարար գիտելիքներ և կիսվեցին իրենց փորձով։