ԱՅՑ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Փետրվարի 22-ին Լոռու մարզային գրադարանի Մանկական բաժնում իրենց արտադասարանային ժամն անցկացրեցին թիվ 25 հիմնական դպրոցի 2-րդ "Բ" դասարանի աշակերտները (դասվար` Անահիտ Թերեքյան)։ Գրադարանին, նրա կառուցվածքին ծանոթանալուց հետո երեխաները հանդես եկան գրքին եւ մայրենի լեզվին նվիրված կատարումներով։