«Զորավիգ» թերթի քննարկում

Հոկտեմբերի 13-ին Լոռու մարզային գրադարանում կազմակերպվեց  «Զորավիգ» թերթի քննարկումը: Թերթի գլխավոր խմբագիր Հովհ. Սարդարյանը նշեց, որ սկզբում թերթը լույս է տեսել գյուղում, ապա մարզային ընդգրկում է ստացել: «Զորավիգ»-ը տպագրվում է տարվա մեջ չորս  անգամ՝ Մարգահովիտի  «Զորավիգ» հասարակական ընկերության հովանավորությամբ , հանրապետության միակ տպարանային արտադրության գյուղական թերթն է՝ կայուն պարբերականությամբ: