ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ

Այսօր, Լոռու մարզային գրադարանի ամերիկյան անկյունը մասնակցեց Վանաձորի պետական համալսարանի կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի կողմից կազմակերպված աշխատանքի տոնավաճառին։ Տոնավաճառի նպատակն էր ապահովել գործատուների կապն ուսանողների և շրջանավարտների հետ։ Գործատուները հնարավորություն ունեցան ներկայացնել իրենց կազմակերպության գործունեությունը և աշխատողների գործառույթները քոլեջի ու բուհի ուսանողներին և շրջանավարտներին։
Աշխատանքի տոնավաճառի ընթացքում ներկայացրեցինք Լոռու մարզային գրադարանի, ինչպես նաև Հայաստանում գործող 5 ամերիկյան անկյունների (Երևան, Վանաձոր, Գյումրի,Չարենցավան, Կապան) գործունեությունը, մեր ռեսուրսներն և ծառայությունները։