Հասցե:
ք.Վանաձոր, Վարդանանց 25 /հիմնական մասնաշենք/, Տիգրան Մեծի 24 /մանկական բաժին/
Հեռախոսահամար:
+374 322 45126